Általános információ

A Sporttudományi Koordinációs Intézet gondozásában 2017 szeptemberétől induló képzések:

Testnevelő tanár osztatlan (kétszakos) képzés

 

2018-ban induló képzések

Edző alapszak (tervezett)

Sport- és rekreációszervezés alapszak

  • rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

 

Tervezett, fejlesztés alatti szakirányú továbbképzések

Sportpszichológiai tanácsadó (fejlesztés alatt)

Sportinformatikus

Sportvezető

Személyi analitikus

 

A Gazdaságtudományi Kar gondozásában 2017-ben induló képzések

Sportszervezés alapszak

Sportközgazdász mesterszak

 

2018-ban induló képzések

Sport- és rekreációszervezés alapszak

  • sportszervezés szakirány

 

Sporttal, sporttudománnyal kapcsolatos további képzések:

Sportmérnök mesterszak (tervezett 2017-től, létesítésre beadva) – Műszaki Kar

Gyógytornász alapszak – Népegészségügyi Kar

Komplex rehabilitáció mesterszak, Sportrehabilitáció – Népegészségügyi Kar

Táplálkozástudományi mesterszak – Általános Orvostudományi Kar

Sportjogi szakokleveles képzés (Jogi szakokleveles sportjogi tanácsadó, Sportjogi szakjogász) – Állam- és Jogtudományi Kar

Sporttudományi témájú doktori tanulmányok humántudományok, gazdaságtudomány és egészségtudomány területén

 

A képzésekre vonatkozó aktuális felvételi követelmények pontos leírása a www.felvi.hu oldalon, a Sporttudományi Koordinációs Intézet honlapján www.sportsci.unideb.hu, illetve az egyes karok honlapjain találhatóak meg.