Oktatási Anyagok

Az „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon (A és B komponensek a felsőoktatási Sport fejlesztéséért) TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 számú projekt keretében készült oktatási anyagok megtekintéséhez bejelentkezés szükséges!

BEJELENTKEZÉS

 

Sporttudományi elektronikus, ingyenesen elérhető szakkönyvek

Balogh L. és tsai (2016): Bevezetés a sportdiagnosztikába, Debrecen
http://sportestudomany.unideb.hu/wp-content/uploads/2015/12/Bevezet%C3%A9s-a-sportdiagnosztik%C3%A1ba.pdf

Balogh L. (2014): Sport-kultúra-sportkultúra, A sportcsapatok és sportszervezetek teljesítményét befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők, Szeged, SZTE.
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/

Balogh és tsai (2015): Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában, Szeged,
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sporttudomany/

BaloghL. (2015): A fiatalok fizikai aktivitását és az ülő életmódjából eredő  mozgás-szegény életvitelét meghatározó főbb társadalmi  és környezeti tényezők (Szemelvények a sport  és a testedzés nemzetközi irodalmából), in: Révész László és Csányi Tamás (szerk.) (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához. I. kötet: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.
http://shop.mdsz.hu/wp-content/uploads/2015/11/TESIM-Tudományos-alapok-a-testnevelés-tanításához-I..pdf

Biró M., Bán S., Tóth Á. (2011): Életmentés, vízből mentés. Dialóg Campus Kiadó, Pécs.
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/eletmentes-vizbol-mentes_5538f53b17ba7.pdf

Biró M. (2011): Uszodai sportok. Dialóg Campus Kiadó, Pécs. 
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/uszodai-sportok_5538f45950731.pdf

Biró M. (2015): Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata. PPT. link:
Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata

Biró M. és mtsai. (2015): Swimming. Líceum kiadó, Eger. 
http://tesi.uni-eger.hu/public/uploads/swimming_570f843e333f7.pdf

Biró M. (2015): Sportpedagógiai alapok. PPT. link:
Sportpedagógiai alapok

Biró M., Müller A., Szalay G. (2015): Sportesemények szervezése. Líceum kiadó, Eger.
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/sportesemenyek-szervezese_5551e37e308fb.pdf

Biró M. és mtsai. (2015): Szabadidősportok. Líceum Kiadó, Eger.
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/szabadidosportok_5551e3b1472b4.pdf

Biróné N. E. (2011): Sportpedagógia. Dialóg Campus Kiadó, Pécs.
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html

Cseri Julianna (2011): Élettani alapismeretek - Debreceni Egyetem
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Elettani_alapismeretek/index.html

Csoknya Mária, Wilhelm Márta (2011): A sportmozgások biológiai alapjai I. - Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Csoknya_Maria-Wilhelm_Marta-A_sportmozgasok_biologiai_alapjai_I/index.html

Honfi László, Szatmári Zoltán (2011): A sporttorna elmélete és gyakorlata, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Honfi-Szatmari-A_sporttorna_elmelete_es_gyakorlata/adatok.html

Honfi László (2011): Gimnasztika – elmélet, gyakorlat, módszertan. Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. digitális tankönyv.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Honfi_Laszlo Gimnasztika/adatok.html

Jenei Z. (2016): Sportmedicina, Debrecen,  
http://sportestudomany.unideb.hu/wp-content/uploads/2015/12/Sportmedicina.pdf

Király Tibor, Szakály Zsolt (2011): Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Kiraly-Szakaly-Mozgasfejlodes_es_a_motorikus_kepessegek_fejlesztese_gyermekkorban/adatok.html

Molnár – Tóth (2011): Testnevelők medicinális edukációja. Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. ISBN 978-963-642-481-7
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Testnevelok_medicinalis_edukacioja/adatok.html

Morvay-Sey Kata (2011): Küzdősportok, küzdőjátékok. Pécsi Tudományegyetem, Dialóg Campus Kiadó
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Morvay-Sey20Kata20-20Kuzdosportok,20kuzdojatekok/kuzdosportok.html

Morvay-Sey Kata (2014): MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI - Küzdősportok előkészítése küzdőjátékokkal és feladatokkal. Pécsi Tudományegyetem
http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/mindennapos-testneveles/kuzdosportok-elokeszitese

Morvay-Sey Kata (2011): Küzdősportok, küzdőjátékok. Pécsi Tudományegyetem, Dialóg Campus Kiadó
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Morvay-Sey20Kata20-20Kuzdosportok,20kuzdojatekok/kuzdosportok.html

Morvay-Sey Kata (2014): MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI - Küzdősportok előkészítése küzdőjátékokkal és feladatokkal. Pécsi Tudományegyetem
http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/mindennapos-testneveles/kuzdosportok-elokeszitese

Müller A., Biró M. (2015): Organising sports events. Líceum kiadó, Eger.
http://tesi.uni-eger.hu/public/uploads/organising-sports-events_570f84971d1e4.pdf

Pósa A. (2015): Fejezetek a sportélettan tárgyköréből, Szeged,
http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/sporttudomany/

Pucsok József Márton, Veress Gyula (2015): Küzdősportok (judo) oktatásának elmélete és módszertana, Módszertani kézikönyv, Nyíregyházi Főiskola.
http://docplayer.hu/10750132-Dr-pucsok-jozsef-marton-veress-gyula-kuzdosportok-judo-oktatasanak-elmelete-es-modszertana-1-8-osztaly.html

Pucsok József Márton (2009): Sportismeretek III. - Edzéselmélet
http://www.csanadiiskola.hu/docs/sportjegyzet/Pucsok_Edzéselmélet.pdf

Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette (2011): Sportelméleti ismeretek. Pécsi Tudományegyetem, Dialóg Campus Kiadó
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar%20-%20Sportelmeleti%20ismeretek/sportelmelet.html

Szentágothai J., Réthelyi M. (2006): Funkcionális anatómia I. - Medicina Könyvkiadó Zrt.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Funkcionalis_anatomia_1/index.html

Szentágothai J., Réthelyi M. (2006): Funkcionális anatómia II. - Medicina Könyvkiadó Zrt.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Funkcionalis_anatomia_2/index.html

Szentágothai J., Réthelyi M. (2006): Funkcionális anatómia III. - Medicina Könyvkiadó Zrt.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Funkcionalis_anatomia_3/index.html

Váczi Márk (2015): A vázizom működésének neuromechanikai alapja - Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet
http://tamop-sport.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/a-vazizom-mukodesenek-neuromechanikai-alapjai.pdf